Jacek Turczyk

Prezes Zarządu

Radosław Macek

Wiceprezes Zarządu

Członkowie Zarządu

Anita Jatczak

Sekretarz

Mieczysław Jakubik

Skarbnik

Andrzej Kornatowski

Gospodarz

Komisja Rewizyjna

Tadeusz Pawłowski

Przewodniczący Komisji

Elżbieta Wysocka

Członek

Włodzimierz Całka

Członek

Zamknij