Stowarzyszenie Ogrodowe „LEŚNE ZACISZE” jest dobrowolną, samorządną, trwałą organizacją społeczną non profit, zrzeszającą osoby fizyczne, posiadające prawo do gruntów (działek) wyodrębnionych w obszarze działki ewidencyjnej nr 160/8, położonej we wsi Wólka Pracka, przy ul. Zdrojowej, gmina Piaseczno, powiat Piaseczno, województwo mazowieckie stanowiące własność Gminy Piaseczno.

Zamknij