Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego „Leśne Zacisze” z siedzibą w Wólce Prackiej ul. Zdrojowa zaprasza na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w dniu 18 maja 2019 roku o godz.
14.00 /drugi termin – godz. 14.15/, które odbędzie się na terenie Ogrodu na dz. Nr 31

PORZĄDEK ZEBRANIA:

1.- Zapoznanie się z sprawozdaniem z działalności Zarządu za 2018 rok,

2.- Dyskusja i podjęcie uchwały o przyjęciu lub odrzuceniu sprawozdania Zarządu,

3.- Zapoznanie się z sprawozdaniem finansowym za 2018 rok,

4.- Zapoznanie zebranych z sprawozdaniem z działalności Komisji Rewizyjnej za 2018 rok,

5.- Dyskusja i podjęcie uchwały o przyjęciu lub odrzuceniu sprawozdania finansowego za 2018 rok,

6.- Zapoznanie się z sprawozdaniem z działalności Komisji Rozjemczej za 2018 rok,

7.- Plan pracy Stowarzyszenia „Leśny Zacisze” na 2019 rok,

8.- Podjęcie uchwał w sprawie wysokości i terminu opłat:
– składka członkowska Stowarzyszenia,
– opłaty na rzecz ogrodu,
– opłata energetyczna,
– liczba godzin pracy na rzecz ogrodu oraz ekwiwalent za tę prace w 2019 roku.

9.- Wolne wnioski.

Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego „Leśne Zacisze”

Zamknij