BARDZO WAŻNE

Szanowni Państwo,

Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego „Leśne Zacisze” uprzejmie zawiadamia, że Urząd Gminy w Piasecznie, z końcem minionego roku, podjął decyzję o zmianie formuły wywozu odpadów na terenie Gminy. Zgodnie z nowymi uregulowaniami między innymi ogrody działkowe z dniem 01 lutego 2020 roku zostały zobowiązane do podpisywania własnych umów w tym zakresie.

W związku z tym Zarząd podjął działania zmierzające do wyłonienia firmy oferującej najkorzystniejsze warunki. Spośród wielu ofert na dzień dzisiejszy najkorzystniejszą, biorąc pod uwagę również podwyżki cen jakie nastąpiły, przedstawiła firma Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Piasecznie. Aktualnie trwają prace końcowe związane z podpisaniem stosownych dokumentów.

W oparciu o dotychczasowe ustalenia poniżej przedstawiamy nowe zasady składowania i odbioru odpadów:

  • odpady są składowane tylko w formie segregowanej,
  • odpady składujemy w trzech oznaczonych kontenerach,
  • dwa kontenery będą oznaczone jako odpady zmieszane,
  • jeden jako odpady typu plastik i metal,
  • trawa i gabaryty będą składowane w podstawionych kontenerach (zgodnie z naszym zamówieniem).

W celu optymalizacji kosztów podjęto decyzję, że pozostałymi rodzajami odpadów będziemy zajmować się we własnym zakresie i w maksymalnym stopniu będziemy wykorzystywać np. kompostowniki. Odbiór będzie odbywał się od kwietnia do października 2020 roku.

Jednocześnie pragniemy nadmienić, że aktualna sytuacja epidemiologiczna sprawia wiele trudności organizacyjnych, zarówno w funkcjonowaniu naszego Stowarzyszenia np. organizacja zebrań członków stowarzyszenia czy też zarządu, jak i w kontakcie z urzędami i firmami. W związku z tym bardzo prosimy o bieżące zapoznawanie się z treścią informacji umieszczanych na tablicy ogłoszeń, na tabliczkach ustawianych przy pojemnikach jak i na stronie internetowej Stowarzyszenia. Będziemy Państwa informować o kolejnych regulacjach, w miarę na bieżąco.

Jeszcze raz bardzo prosimy o bezwzględne przestrzeganie zasad segregacji i nowych uregulowań w tym zakresie. Jest to niezmiernie ważne gdyż odbiorca może nakładać kary i odmawiać odbioru niewłaściwie segregowanych odpadów.

Poza tym do czasu ostatecznego załatwienia sprawy prosimy nie składować trawy w dotychczasowej formie i miejscu ani też odpadów gabarytowych i remontowych.

Zarząd Stowarzyszenia „Leśne Zacisze”

Zamknij