I termin – godz.14.00
II termin – godz. 14.15

ZAPROSZENIE

Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego „Leśne Zacisze” zaprasza  na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 22 czerwca 2024 roku na terenie wspólnym przy bramie wjazdowej.

PORZĄDEK ZEBRANIA:

Proponowany porządek obrad:

  1. Zapoznanie się z sprawozdaniem merytorycznym z działalności Stowarzyszenia za rok 2023.
  2. Dyskusja i podjęcie uchwały o przyjęciu lub odrzuceniu sprawozdania merytorycznego.
  3. Zapoznanie z sprawozdaniem finansowym za rok 2023.
  4. Dyskusja i podjęcie uchwały o przyjęciu lub odrzuceniu sprawozdania finansowego.
  5. Zapoznanie się z sprawozdaniem z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2023.
  6. Zapoznanie się z sprawozdaniem z działalności Komisji Rozjemczej za rok 2023.
  7. Przyjęcie uchwał w sprawie powyższych sprawozdań.
  8. Przyjęcie uchwał w sprawie wysokości opłat w roku 2024.
  9. Plan pracy Stowarzyszenie na rok 2024.
  10. Wolne wnioski.

                                                                                                          Zarząd Stowarzyszenia

Zamknij