I termin – godz.14.00
II termin – godz. 14.15

ZAPROSZENIE

 Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego „Leśne Zacisze” z siedziba w Wólce Prackiej ul. Zdrojowa zaprasza na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w dniu 17 czerwca 2023 roku o godz. 14.00 /drugi termin – godz. 14.15/, które odbędzie się na terenie sportowym Ogrodu

PORZĄDEK ZEBRANIA:

 1. Zapoznanie się z sprawozdaniem z działalności Stowarzyszenia za 2022 rok,
 2. Dyskusja i podjęcie uchwały o przyjęciu lub odrzuceniu rocznego sprawozdania merytorycznego z działalności,
 3. Zapoznanie się z sprawozdaniem finansowym za 2022 rok,
 4. Zapoznanie zebranych z sprawozdaniem z działalności Komisji Rewizyjnej za 2022 rok,
 5. Dyskusja i podjęcie uchwały o przyjęciu lub odrzuceniu sprawozdania finansowego za 2022 rok,
 6. Zapoznanie się z sprawozdaniem z działalności Komisji Rozjemczej za 2022 rok,
 7. Wybór nowych władz Stowarzyszenia: Zarząd, Komisja Rewizyjna i Komisja Rozjemcza
 8. Plan pracy Stowarzyszenia „Leśne Zacisze” na 2023 rok,
 9. Podjęcie uchwał w sprawie wysokości i terminu opłat:
 • składka członkowska Stowarzyszenia,
 • opłaty na rzecz ogrodu,
 • opłata energetyczna,
 • opłata za wywóz nieczystości
 • liczba godzin pracy na rzecz ogrodu oraz ekwiwalent za tę prace w 2023 r.     

  10. Wolne wnioski

 Za Zarząd Stowarzyszenia

Prezes Zarządu Jacek Turczyk

Zamknij